Biomedicina
Laboratorija za hromatografiju

Laboratorija za hromatografiju

O nama

Laboratorija za hromatografiju se bavi istraživanjima koja obuhvataju analizu bioloških uzoraka, lekova, namirnica i životne sredine.

Koordinator rada Laboratorije za hromatografiju:

Prof. dr Andrija Šmelcerović (andrija.smelcerovic@medfak.ni.ac.rs)

_____________________________________________________________________________

Tehnike i metode

  • HPLC hromatografija

_____________________________________________________________________________

Oprema

Krupna i specifična oprema

  • Laboratorija raspolože sa HPLC aparatom (Agilent Technologies 1200) sa Diode Array Detector (DAD) i fluorescentnim detektorom (Fluorescence Detector, FLD).

Osoblje/Istraživači/Saradnici

U radu Laboratorije za hromatografiju su angažovani sledeći kadrovi:

  • Prof. dr Andrija Šmelcerović, koordinator rada laboratorije
  • Dipl. hem. Slavoljub Živanović, operater na HPLC aparatu
  • Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu koji se bave istraživanjima koja obuhvataju analizu bioloških uzoraka, lekova, namirnica i životne sredine.

_____________________________________________________________________________

Naučna saradnja

Međunarodna saradnja:

  • Bugarska akademija nauka
  • Farmaceutski fakultet u Ljubljani

Istraživanja i projekti

(2011-2016) Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

  • OI 172044 „Dobijanje, fizičko-hemijska karakterizacija, analitika i biološka aktivnost farmakološki aktivnih supstanci“
  • TR 31060 „Proizvodnja novih dijetetskih mlečnih proizvoda za rizične populacije zasnovana na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi bohemijskih markera zdravstvenog rizika konzumiranja mleka“
  • III 41018 „Preventivni, terapijski i etički pristup prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije“